PROFIL A KONTAKT

   —  —  —  

Profilové okénko stylistky DOANY (Upozornění: četba pouze pro otrlé, kteří mají čas, protože to bude dlouhé a je jim
navíc 18+)

Moji práci charakterizuje srp a kladivo

Tak to je něco! Nadpis, který by vskutku čekal málokdo. Možná Vás to vylekalo, některé
možná potěšilo a jiní mezitím utekli. Než si to taky ujasníte, odpovím Vám, proč sem tahám „politiku a její symboly“.

Srp a kladivo, stejně jako rýč, krumpáč nebo kupříkladu lžička, nůž a vidlička jsou nástroje,
které od doby kdy byly vynalezeny, nebylo zapotřebí nějak zásadněji modifikovat, jelikož již
v době svého vzniku byly vymyšleny naprosto dokonale, s jednoduchou a geniální přesností.

Jediná změna, které se časem dočkaly, bylo zmechanizování procesu jejich používání
(srp/kombajn, kladivo/buchar, rýč/bagr ap.). Příkladů takto geniálně jednoduchých řešení
by se dala uvést celá řada a najdeme je samozřejmě od různých tvůrců i v oblasti módy.
Ale nebojte, nebudu Vás zatěžovat vývojem a historií módy a ani Adamův lístek sem tahat nebudeme. Čili, kdeže jsme to skončili?

Á, děkuji za připomenutí: takže ten srp a kladivo. To je přesně styl práce, který mě charakterizuje – jednoduché, promyšlené, nadčasové řešení, resp. styl, který odolá času a není založen na pomíjivých trendech, které vítr odvál stejně rychle, jako je přivál… Srp, kladivo a hromada jiného nářadí nám slouží dodnes a podobně to může být i s Vaším šatníkem.

Jsem racionální a kreativní zároveň, schopná Vám zajistit nadčasový šatník podle Vašeho stylu, bez ohledu na to jaké vyznáváte symboly
a ať se nacházíte v jakémkoliv bodu pravo-levé osy politického spektra, vč. bodu nula. A teď to nejdůležitější: nejsem ten typ stylistky,
která je excentrické individuum, podléhající diktátu manipulativních trendů, co na Vás dokáže navléci cokoliv a pak to vydává za vrchol stylu
(viz žhavé trendy z módní bible časopisu Vogue – ukázka č. 1  2  3). Nejsem ani komerční stylistka, pro kterou je oblečení pouhým zbožím

 – – – – – –

Ukázky stylů, podle kterých oblékám klienty a odkud čerpám nekonečnou inspiraci:

PINTEREST – rozděleno podle stylů (casual, business, city, etc.)

FACEBOOK – mix různých stylů ( -II- ), doplňků a témat

 – – – – – –

INSTAGRAM a podobné platformy nevyužívám a ani do budoucna nehodlám, neboť čas, který je mi dán, věnuji Vám klientům, své práci
a volnočasovým aktivitám. Necítím potřebu zakládat další, a další, a další, a další profily na sociálních sítích a sytit je nadbytečným, duplicitním obsahem. Jestli jste si z uvedených odkazů neměli možnost udělat konkrétní představu o mé práci, moc se omlouvám a na první (informativní) schůzce Vám to bóóóhatě vynahradím tak, že na to nikdy nezapomenete. Slibuji. 🙂

Jak vidíte, nenabízím Vám tu žádnou přetvářkovou atmosféru svého profilu, ale – sice trochu nečekaný – avšak zřetelný příměr způsobu práce/tvorby. Pokud jste to s humorem a nadhledem zvládli všechno rozdýchat a pročíst se cílovou páskou až sem, tak jste skutečně otrlí, máte dost času – a to jasně znamená, že je Vám 18+ a už víte, do čeho jdete.

D.


KONTAKTY »»
TF »» 778 21 00 21
EM »» info@doana.cz
WB »» www.doana.cz
»» 65914708
»» 910197455/5500

GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů

Pokud jste naším klientem nebo návštěvníkem webu www.doana.cz, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy, vedení účetnictví – zákonná povinnost
Jste-li našimi klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje uvedené na faktuře) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících odvětví: technologické společnosti zajištující provoz a správu stránek, online agentury a platformy. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás na níže uvedeném e-mailu. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Správce osobních údajů

Dana Šestáková, se sídlem V Troskách 17, Ostrava 700 30, IČ: 65914708 

Podnikatel je zapsán do Živnostenského rejstříku vedeného na Městském úřadě v Ostravě. 

Kontaktní údaje: e-mail: info@doana.cz, telefon: +420 778 21 00 21, web: www.doana.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018
Hic sunt leones.